Bài giảng Bài 0: Bảng chữ cái - Bảng chữ Hiragana

Bảng chữ Hiragana thuộc bài giảng bài 0 "Bảng chữ cái" giới thiệu đến các bạn các bảng chữ cái thuộc bảng chữ cái Hiragana như: Bảng Gojuuon, bảng dakuon, bảng handakuon, bảng youn, bảng sokuon
Ấn vào ảnh để download tài liệu