Cụm danh từ ghép (Noun Collocations)


Cụm danh từ ghép (Noun Collocations) là chủ điểm gây nhiều khó khăn cho các em trong học TOEIC. Hi vọng tài liệu sau đây sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tiếng Anh nói chung và luyện thi TOEIC nói riêng. Mời các em cùng tham khảo tài liệu.

NOUN + NOUN COLLOCATIONS

Nouns (Danh từ) là chủ điểm gây nhiều khó khăn cho các em trong Toeic. Nguyên nhân của việc chọn đáp án sai nằm ở phương pháp các em học từ vựng. Thay vì học từ “business = kinh doanh” – chỉ ghi nghĩa tiếng việt; các em nên học cụm từ (collocation) – “business opportunity – cơ hội kinh doanh” hay thay vì học “advertising – quảng cáo”, các em nên học “advertising campaign – chiến lược quảng cáo” để nắm được các cách dùng và sử dụng cụm từ này trong môi trường giao tiếp Quốc tế.

Cách học động từ tốt trong Tiếng anh nói chung và Toeic nói riêng: Các em học cụm danh từ ghép dựa vào vị trí của danh từ trong Tiếng Anh: noun + noun

Tài liệu sau đây là tập hợp những Collocations cụm danh từ ghép là thói quen của Toeic thường xuyên bẫy các em. Hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt trong bài thi.

NOUN + NOUN COLLOCATIONS

advertising
quảng cáo
campaign
chiến dịch

bank

ngân hàng
account
tài khoản
balance
số dư
charges
thanh toán
statement
sao kê
brand
thương hiệu
awareness
nhận thức
loyalty
sự trung thành

business

kinh doanh
opportunity
cơ hội
partner
đối tác
plan
kế hoạch
trip
chuyến đi (công tác)
chain
chuỗi
store
cửa hàng
company
công ty
policy
chính sách
consumer
khách hàng
confidence
sự tự tin
credit
tín dụng
crunch
sự thu hẹp
history
lịch sử
customer
khách hàng
satisfaction
sự hài lòng
service
dịch vụ
human
nhân
resources
nguồn lực
interest
mối quan tâm
rates
tỷ lệ (dịch là lãi suất)
job
công việc
satisfaction
thoả mãn

market

thị trường
forces
đội ngũ
leader
người dẫn đầu
share
thị phần

material

vật chất, cụ thể
goods
hàng hoá hữu hình
possessions
sở hữu
rewards
thù lao
wealth
sự giàu có
product
hàng hoá
range
loại, phạm vi
profit
lợi nhuận
margin
ròng
quality
chất lượng
control
kiểm soát
sales
bán hàng
figures
doanh số
representative
đại diện
target
mục tiêu
audience
khán giả
market
thị trường