Ebook 100 đề thi chuẩn bị cho TOEIC (new edition): Phần 1


Cuốn "100 đề thi chuẩn bị cho TOEIC" Do ThS, Công Vinh và Hoàng Vy biên soạn gồm 100 bài thi TOEIC ở trình độ nâng cao, được thiết kế ở dạng trắc nghiệm với nhiều chủ đề khác nhau, chủ yếu tập trung vào các câu chưa hoàn chỉnh để bạn chọn và điền các từ, cụm từ hay mệnh đề phù hợp với ngữ cảnh của câu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

Ấn vào ảnh để download tài liệu