Ebook 30 days to the TOEIC test: Phần 1


Trong kì thi TOEIC, kỹ năng nghe đóng vai trò rất quan trọng, nó chiếm số điểm khá lớn trong tổng số điểm của bài thi TOEIC. Kỹ năng nghe cần được rèn luyện thường xuyên và đúng cách mới có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách "30 days to the TOEIC test" để rèn luyện kỹ năng nghe của bản thân.

Ấn vào ảnh để download tài liệu