Ebook 50 chủ điểm từ vựng tiếng Anh dành cho người thi New TOEIC: Phần 1


Phần 1 cuốn sách "50 chủ điểm từ vựng tiếng Anh dành cho người thi New TOEIC" giới thiệu tới người đọc các chủ điểm từ vụng về: Hợp đồng, tiếp thị, sự đảm bảo, hoạch định kinh doanh, hội nghị, máy tính, công nghệ văn phòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Ấn vào ảnh để download tài liệu