Ebook 990 thành ngữ TOEIC căn bản: Phần 1


Cuốn sách "990 thành ngữ TOEIC căn bản" đưa ra rất nhiều cụm thành ngữ tương đối khó, mỗi một loại thể hiện được tính quan trọng và chỉ số quen thuộc thường dùng, từ đó giúp cho các bạn thí sinh có thể dựa vào đó để sắp xếp việc học hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

Ấn vào ảnh để download tài liệu