Ebook 990 thành ngữ TOEIC căn bản: Phần 2


Cuốn sách "990 thành ngữ TOEIC căn bản" đưa ra ba phương pháp phân tích cơ bản gồm Step 1 - Phân tích cụm từ, Step 2 - Nghĩa tiếng Anh, Step 3 - Ví dụ tương tự giúp bạn đọc nhanh chóng nắm vững và giải thích được hết những điểm quan trọng của thành ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Ấn vào ảnh để download tài liệu