Ebook Big step TOEIC 1: Part 2


Giáo trình đặt ra các dạng câu hỏi tương ứng với câu hỏi TOEIC thực tế, đáp ứng được nhu cầu và trình độ của người mới học, bắt đầu thông qua lời giải thích của các nội dung chính và cách trình bày các phần quan trọng theo từng bước. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách

Ấn vào ảnh để download tài liệu