Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 2 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn sách "Facts and Figures – Basic reading practice" giới thiệu tới người đọc các bài thi mẫu tiếng Anh trình độ A, phần dịch và chú giải những điều cần lưu ý, phần từ vựng và phần bài tập chia động từ.
Ấn vào ảnh để download tài liệu