Tài liệu Anh Văn B - ĐH Công nghiệp TP. HCM

Tài liệu Anh Văn B gồm bài tập trắc nghiệm các phần vocabulary, reading, gap filling, error correction, transformation, written topics, listening kèm đáp án. Đây là tài liệu tham khảo và học tập tốt cho sinh viên các ngành không chuyên.
Ấn vào ảnh để download tài liệu