Các từ vựng thường gặp theo 31 chủ đề

Đến với tài liệu "Các từ vựng thường gặp theo 31 chủ đề" các bạn sẽ được tìm hiểu về từ vựng liên quan đến công ty; từ vựng liên quan đến công việc; từ vựng liên quan đến hội nghị; từ vựng liên quan đến ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.
Ấn vào ảnh để download tài liệu