Ebook Các dạng bài tập ngữ âm và từ vựng tiếng Anh: Phần 1

Ngữ âm là dạng bài tập khiến thí sinh hay bị mất điểm nhất. Vì dù có ôn luyện kỹ đến đâu đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ vẫn cảm thấy lúng túng khi trong bài thi xuất hiện những từ vựng có hình thức quá mới mẻ.Ấn vào ảnh để download tài liệu