Ebook Các dạng bài tập ngữ âm và từ vựng tiếng Anh: Phần 2

Bí quyết đầu tiên và quan trọng nhất cho các bạn khi làm dạng bài tập ngữ âm và từ vựng tiếng Anh là thay vì học thuộc cách phát âm hay cách nhấn trọng âm của từng từ một thì bạn nên khái quát thành những quy tắc ngữ âm.
Ấn vào ảnh để download tài liệu