Ebook Dạy trẻ biết đọc sớm

Ebook Dạy trẻ biết đọc sớm do tác giả: Glenn Doman biên soạn được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1964. Cuốn sách này thực sự là mốc khởi đầu cho cuộc Cách mạng Mềm. Những ông bố bà mẹ tiên phong mê mải với cuốn sách,... Điều gì làm các ông bố bà mẹ mê mải đến như vậy? Mời các bạn cùng tìm hiểu tài liệu.

Ấn vào ảnh để download tài liệu