Ebook IELTS Speaking Vocabulary từ A-Z

Đây là cuốn Ebook cực hay về Speaking Vocabulary mà IELTS Fighter tổng hợp giúp các học viên chinh phục IELTS Speaking tốt hơn. Cuốn ebook gồm 3 phần:
> Phần 1: 42 chủ đề trong IELTS Speaking - Part 1 (kèm file mp3 do IELTS Fighter thu âm)
> Phần 2: Từ vựng IELTS Speaking theo chủ đề - IELTS Speaking UK (cực hay)
> Phần 3: Từ vựng IELTS Speaking hay - myenglishteacher (có nhiều từ vựng khó)
Xem trước tài liệu:

Ấn vào download để tải tài liệu

Tổng hợp tài liệu IELTS từ A-Z

Đăng nhận xét

0 Nhận xét