Ebook Zoos and animal welfare

Animals suffer in captivity, animals do not suffer in captivity, elephants do not belong in zoos, elephants are thriving in zoos, elephants are better off in sanctuaries, elephants are not necessarily better off in sanctuaries,... is the main content of the book "Zoos and Animal Welfare". Invite you to consult the text book for more documents serving the academic needs and research.

Ấn vào ảnh để download tài liệu
Ebook Zoos and animal welfare Reviewed by Phan Hiền on tháng 11 14, 2017 Rating: 5
All Rights Reserved by TÀI LIỆU MIỄN PHÍ © 2017
Edit bởi: Star Tuấn | Chia sẻ bởi: Blogspot VN

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.