IELTS Writing 6.5 từ A-Z


eBook Tự học IELTS Writing 6.5 từ A-Z
ebook bao gồm:
- Chia sẻ lộ trình tự học IELTS Writing 7.0 cho người mới bắt đầu
- Các chi sẻ về phương pháp, cấu trúc, từ vựng, ngữ pháp để đạt điểm cao trong bài thi IELTS Writing:
+ Ngữ pháp - công cụ cơ bản để viết
+ Cách viết một câu đơn hoàn hảo trong IELTS Writing
+ Cách viết một câu dài hoàn hảo trong Writing
+ Danh từ: Danh - Động - Tĩnh
+ To V/V-ing
+ Các thì nên dùng trong Writing
Bên cạnh đó, còn rất nhiều bài chia sẻ về IELTS Writing task 1 và task 2
Task 1
Giới thiệu chung về Task 1
Các loại đề bài Task 1
Cấu trúc bài Task 1 hoàn chỉnh
Cách paraphrase đề bài Task 1
Câu nhận xét chung trong Task 1
Các cách nói tăng-giảm
Cách miêu tả sự tăng-giảm
Cách miêu tả sự dao động/ sự bất động
Cách đọc bảng nhiều dữ liệu
Cách tiếp cận bài quy trình
Cách tiếp cận bài bản đồ
Task 2
Các chủ đề phổ biến trong Task 2
Cách tìm ý trong Task 2
Đọc và hiểu yêu cầu đầu bài Task 2
Mở bài – Opinion
Mở bài – Discussion
Mở bài – Problem/Solution
Mở bài – 2-part Question
Thân bài: cho phép
Thân bài: tác hại
Thân bài: lợi ích
Thân bài: nhiều và ít
Kết bài – các cách viết khác nhau

Đăng nhận xét

0 Nhận xét