Người mẹ tốt hơn người thầy tốt

“Cảnh giới tuyệt diệu của giáo dục- Tận tâm nhưng không để dấu vết”. Chúng ta sẽ được theo dõi câu chuyện của một người mẹ thành công trong việc giáo dục con gái xuất sắc.

Ấn vào ảnh để download tài liệu