Phương pháp giáo dục Montessori - Phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0-6 tuổi

"Phương pháp giáo dục Montessori" do Tiến sĩ Montessori người Italia sáng lập đã tạo bước đột phá trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Nhưng vận dụng phương pháp giáo dục Montessori vào giáo dục gia đình cho trẻ em như thế nào quả là một câu hỏi khó cho các bậc cha mẹ.
Cuốn sách "Phương pháp giáo dục Montessori - Phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ
0-6 tuổi" được biên soạn có sự kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh vừa sinh động vừa khoa
học sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng hiểu và vận dụng phương pháp giáo dục Montessori
vào nuôi dạy con tại nhà, tạo ra môi trường giáo dục tích cực cho trẻ có một khởi đầu tốt đẹp.
Xem trước 

Ấn vào download để tải tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét