Tài liệu 600 cặp từ trái nghĩa thường gặp trong tiếng Anh

Người ta nói "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", nhưng tiếng Anh cũng rắc rối không kém bởi có nhiều từ vựng tiếng Anh mang nhiều nghĩa khác nhau khi dùng trong các hoàn cảnh khác nhau. Vậy cuốn cẩm nang “600 cặp từ vựng trái nghĩa thường gặp trong Tiếng anh” sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chinh phục bộ môn này. Mời các bạn tham khảo tài liệu.
Ấn vào ảnh để download tài liệu