Tomato TOEIC Speaking + Writing - Sách tự học TOEIC 4 kỹ năng cực hay


Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ sách luyện 2 kỹ Speaking và Writing cực hay để các bạn có tài liệu ôn tập TOEIC 4 kỹ năng tốt nhất đó là Tomato TOEIC Speaking + Witing của tác giả Kim Hyeonju và Lee Boyeong.
Tomato TOEIC Speaking chia làm 3 phần chính

Phần 1: Starters gồm có:
Recipe 1: Grammar
Recipe 2: Vocabulary
Recipe 3: Listening
Recipe 4: Pronunciation
Recipe 5: Tư duy theo kiểu Anh
Recipe 6: Fluency
Recipe 7: Goal
Phần 2: Main Dishes ( tự luyện tập phát âm)
Thể loại 1: Đọc đoạn văn
Thể loại 2: Miêu tả ảnh
Thể loại 3: Trả lời câu hỏi
Thể loại 4: Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
Thể loại 5: Trình bày giải pháp
Thể loại 6: Trình bày ý kiến
Phần 3: Actual Test ( gồm 5 bài test)
Để đánh giá trình độ của các bạn và luyện tập củng cố kiến thức đã học trong cuốn sách.
LINK DOWNLOAD Tomato TOEIC Speaking:
Ấn vào ảnh để download tài liệu Ebook
Ấn vào ảnh để download tài liệu Audio
Tomato TOEIC Writing chia 4 phần chính
Phần 1: Viết câu
Preview Câu hỏi viết loại 1
Recipe 1. Từ trong tâm: Danh từ
Recipe 2. Từ trọng tâm: Động từ
Recipe 3. Từ trọng tâm: Giới từ
Recipe 4. Từ trọng tâm: Từ bổ nghĩa
Recipe 5. Từ trọng tâm: Liên từ
Mini Test 2 bài.
Phần 2: Main Dishes Viết Email
Thông tin cơ bản về email
Preview Câu hỏi viết loại 2
Recipe 6. Hỏi thông tin
Recipe 7. Yêu cầu
Recipe 8. Cung cấp thông tin
Recipe 9. Than phiền
Recipe 10. Đề nghị, gợi ý
Mini Test 2 bài
Phần 3: Main Dishes Viết luận
Thông tin cơ bản về bài luận
Preview Câu hỏi viết loại 3
Recipe 11. Tìm việc làm
Recipe 12. Sinh hoạt công sở
Recipe 13. Sắp xếp công việc
Recipe 14. Trở thành người tài giỏi
Recipe 15. Tổ chức sinh hoạt cá nhân
Mini Test 2 bài
Phần 4: Actual Test – 5 bài Test + Answers
Ấn vào ảnh để download tài liệu