Trẻ cứng đầu phải làm sao

Trẻ em hay tỏ ra bướng bỉnh, một số trẻ luôn có thái độ chống đối, không vâng lời, thậm chí thách thức. Thái độ đó có thể khiến cho cả một gia đình rơi xuống địa ngục, gây nên sự hiểu lầm, ngờ vực giữa cha mẹ và con cái. Hãy đọc sách để giải quyết vấn đề!

Ấn vào ảnh để download tài liệu