Báo cáo sáng kiến đề nghị cấp cục công nhận: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế Thu nhập doanh nghiệp

Trên cơ sở lý luận về thanh tra, kiểm tra.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét