Chuyên đề Kế toán: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp

Mục tiêu chung của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh và thực hiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh với số liệu của Công ty Cổ phần Mía Đường Tây Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét