Chuyên đề tốt nghiệp: Công tác quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa nội địa tại thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu đề tài "Công tác quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa nội địa tại thành phố Đà Nẵng" là: Chỉ ra thực trạng phát triển thương mại hàng hóa nội địa, để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa nội địa.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét