Chuyên đề tốt nghiệp: Huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng

Mục tiêu chính của đề tài: Vận dụng những kiến thức được học vào thực tế (vấn đề huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang), nhằm tổng hợp và cung cấp những thông tin thực tế về thực trạng và tình hình huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn huyện Hòa Vang.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét