Chuyên đề tốt nghiệp: Những biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất đá mỹ nghệ của làng đá mỹ nghệ quận Ngũ Hành Sơn

Chuyên đề tốt nghiệp "Những biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất đá mỹ nghệ của làng đá mỹ nghệ quận Ngũ Hành Sơn" gồm các nội dung chính là: Đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển nghề và làng nghề đá mỹ nghệ quận Ngũ Hành Sơn, đề xuất các phương hướng và giải pháp phát triển làng nghề;...
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét