Chuyên đề tốt nghiệp: Phát triển cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề tốt nghiệp "Phát triển cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" gồm có 3 phần được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về cơ sở hạ tầng thương mại, hiện trạng phát triển cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, phương hướng và giải pháp triển cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét