Đề án: Đào tạo nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa

Nội dung chính của đề án gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận của việc đào tạo nguồn nhân lực cho quá trình CNH-HĐH, thực trạng việc đào tạo nguồn nhân lực cho quá trình CNH-HĐH ở nước ta,...
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét