Đề án: Cầu lao động và các giải pháp kích cầu lao động

Đề án gồm có 3 chương chính được trình bày như sau: Cơ sở lí luận về cầu lao động và các giải pháp kích cầu, đánh giá cầu lao động ở Việt Nam trong giai đoạn 1996 - 2003, các biện pháp kích cầu lao động.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét