Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Huế

Đề tài với mục đích thực hiện: Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế GTGT các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Thành phố Huế. Mời các bạn cùng tham khảo.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét