Đề tài: Nguồn vốn ODA từ Ngân hàng phát triển Châu Á ADB

Tài liệu trình bày nội dung tổng quan về ADB và quan hệ hợp tác giữa ADB và Việt Nam, tổng quan sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam, các chương trình và dự án do ADB hỗ trợ,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét