Đề tài: Ứng dụng mô hình SVAR cấu trúc trong phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát tại Việt Nam

Bài nghiên cứu tập trung vào hai mục tiêu chính: Tìm hiểu sự phát triển của phương pháp SVAR trong kinh tế học thực nghiệm, ứng dụng phương pháp SVAR vào việc xây dựng một mô hình phân tích lạm phát ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét