Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì I

Nhằm giúp cho các bạn học sinh lớp 1 có thêm kỹ năng và kiến thức để làm tốt bài thi môn Tiếng Anh mà tài liệu "Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì I" đã được thực hiện. Đề thi gồm có các phần chính: Listen and match; listen and circle; listen and number; listen and tick;...
Ấn vào download để tải tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét