Đề thi ViOlympic Tiếng Anh lớp 3 (cấp huyện) - Năm học: 2011 - 2012

Với đề thi Tiếng Anh ViOlympic của chương trình lớp 3, các em có thể sử dụng để luyện tập một số kỹ năng làm bài cần thiết. Đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo hay để các em làm quen với một số dạng đề thi.
Ấn vào download để tải tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét