Đề án: Xuất khẩu lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm cho người lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung chính của đề án: Các khái niệm cơ bản về lao động, xuất khẩu lao động, hội nhập kinh tế quốc tế, những nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động, các hình thức xuất khẩu lao động Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, xuất khẩu lao động là một giải pháp tạo việc làm cho người lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,..
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét