Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế

Mục tiêu thực hiện đề tài: Hệ thống hóa lý thuyết về thuế và công tác kiểm tra thuế, tìm hiểu quy trình kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà Chi cục thuế thành phố Huế đang áp dụng, đánh giá được công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thành phố Huế, tìm hiểu, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cô...
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét