Luận văn: Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1

Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1" được tác giả trình bày thành 3 chương chính: Cơ sở lý luận công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực, tổng quan về công ty constrexim số 1 và đặc điểm nguồn nhân lực của công ty, kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho công ty cổ phần constrexim số 1.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét