Luận văn: Giải pháp phát triển khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

Luận văn "Giải pháp phát triển khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo" gồm các nội dung chính là: Cơ sở lý luận khu kinh tế, điều kiện tự nhiên- kinh tế xã hội của khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, các giải pháp phát triển khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét