Luận văn: Giải phát phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP Kính Tam Hiệp

Nội dung chính của bài luận văn gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực, thực trạng về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Kính Tam Hiệp, đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Kính Tam Hiệp.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét