Luận văn: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, một số phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty...
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét