Luận văn: Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ việc làm ở Việt Nam hiện nay

Luận văn "Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ việc làm ở Việt Nam hiện nay" được kết cấu thành 3 chương: Một số vấn đề cơ bản về dịch vụ việc làm, thực trạng dịch vụ việc làm thời gian qua, một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ việc làm ở nước ta.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét