Luận văn tốt nghiệp: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại tổng hợp Việt Nam

Nội dung chính của bài luận văn với đề tài "Đào tạo và phát triển NNL tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Việt Nam" được trình bày thành 3 chương: Những lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thực trạng của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhâ...
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét