Đồ án chuyên môn: Kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Anh Quốc

Nội dung trình bày của đề tài: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán chi phí trong doanh nghiệp, thực trạng công tác kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Anh Quốc và đưa ra một số ý kiến - nhận xét nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Anh Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét