Tiểu luận chuyên đề tiền lương tiền công: Cải tiến chính sách tiền lương tại Công ty cổ phần cơ khí An Giang

Cho tổ chức đạt được hiệu suất cao cũng như tác động một cách tích cực tới động lực lao động của mọi người lao động. Tuy nhiên, tác dụng của trả lương còn tuỳ thuộc vào khả năng chi trả và ý muốn tra lương của công ty cho người lao động trong tương quan với sụ đóng góp của họ.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét