Tiểu luận Hoạt động tín dụng đen ở nông thôn

Tiểu luận Hoạt động tín dụng đen ở nông thôn được thực hiện nhằm làm rõ tác hại của tín dụng đen nhất là đối với người nông dân, bên cạnh đó cũng thấy được những chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc ổn định sản xuất ở nông thôn.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét