Tiểu luận: Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ CNH-HĐH hoá đất nước

Nội dung bài tiểu luận "Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ CNH-HĐH hoá đất nước" được kết cấu thành 3 chương: Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực, thực trạng phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH ở Việt Nam,...
Ấn vào ảnh để download tài liệu
Tiểu luận: Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ CNH-HĐH hoá đất nước Reviewed by Phan Hiền on tháng 12 12, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by TÀI LIỆU MIỄN PHÍ © 2017
Edit bởi: Star Tuấn | Chia sẻ bởi: Blogspot VN

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.