TRỌN BỘ FLASHCARD 3, 4, 5

Hôm nay mình xin giới thiệu TRỌN BỘ FLASHCARD 3, 4, 5 Gồm có
- FLASHCARD 3: từ unit 1-20
- FLASHCARD 4: từ unit 1-20
- FLASHCARD 5: từ unit 1-20
- Và FLASHCARD LISTENING 3,4,5: từ unit 1-20
Xem trước VIDEO giới thiệu TRỌN BỘ FLASHCARD 3, 4, 5
Ấn vào ảnh để download tài liệu


Đăng nhận xét

0 Nhận xét