BÀI TẬP TIẾNG ANH 7 THÍ ĐIỂM - THẦY LƯU HOẰNG TRÍ


Sách Bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm - dùng kèm với “Tiếng Anh 7” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với sự hợp tác của Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson, và dành cho học sinh lớp 7 bậc Trung học Cơ Sở. Sách gồm các dạng bài tập nhằm phát triển năng lực giao tiếp Tiếng Anh thông qua kĩ năng nói, đọc. viết trong đó có chú ý đến tâm lí lứa tuổi cùa học sinh lóp 7. Bài tập dành cho mỗi đon vị bài học bao gồm: Phonetics (Ngữ âm), Vocabulary & Grammar, Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writing (Viết), Hai bài kiêm tra: Test 1 & Test 2 (mồi bài kiêm tra gồm 50 câu hỏi với bài tập phát triẽn các kĩ năng trên). Các bài “Test Yourself” giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức, và rèn luyện các kĩ năng sau mồi 3 đơn vị bài học. Các bài tập trong “Bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm - Không đáp án” đa dạng, phong phú, bám sát từ vựng, ngữ pháp và chủ dề trong sách giáo khoa “Tiếng Anh 7” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download SÁCH
Ấn vào ảnh để download ĐÁP ÁN

Đăng nhận xét

0 Nhận xét