Bài thuyết trình Logistic: Thực tế hệ thống thông tin logistic của Công ty Vinamilk

Bài thuyết trình gồm các nội dung trình bày: Giới thiệu phần mềm ERP, hệ thống thông tin bán hàng, hệ thống thông tin mua hàng, kiểm soát hàng tồn kho, hạ tầng hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lí chất lượng, hệ thống thông tin giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét